ภาวะตั้งครรภ์ (Pregnancy) แพ้ท้อง (Morning sickness)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

ภาวะตั้งครรภ์ (Pregnancy) แพ้ท้อง (Morning sickness) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ภาวะตั้งครรภ์ (Pregnancy) แพ้ท้อง (Morning sickness) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง