ภาวะตั้งครรภ์ (Pregnancy) แพ้ท้อง (Morning sickness)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาวะตั้งครรภ์ (Pregnancy) แพ้ท้อง (Morning sickness) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ภาวะตั้งครรภ์ (Pregnancy) แพ้ท้อง (Morning sickness) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง