เบาหวาน (Diabetes mellitus/DM)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เบาหวาน (Diabetes mellitus/DM) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

เบาหวาน (Diabetes mellitus/DM) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง