ปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีฉุกเฉิน

วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ พร้อมคลิปวิดีโอสั้นเข้าใจง่าย เพื่อการช่วยเหลือที่ถูกต้อง อย่างทันท่วงที พร้อมส่งต่อโรงพยาบาล