ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep apnea)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep apnea) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep apnea) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง