หัวใจวาย/หัวใจล้มเหลว (Congestive heart failure/CHF)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวใจวาย/หัวใจล้มเหลว (Congestive heart failure/CHF) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

หัวใจวาย/หัวใจล้มเหลว (Congestive heart failure/CHF) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง