ติ่งเนื้อเมือกจมูก (Nasal polyps)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ติ่งเนื้อเมือกจมูก (Nasal polyps) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ติ่งเนื้อเมือกจมูก (Nasal polyps) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง