ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้นอัจฉริยะ

ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง