รัฐบาลจับมือฝ่ายเกี่ยวข้องพัฒนาแพลตฟอร์ม “Doctor at Home” ใช้ AI ช่วย ปชช.ประเมินโรคเบื้องต้น

รองโฆษกรัฐบาล เผย รัฐ เอกชน ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จับมือพัฒนาแพลตฟอร์ม “Doctor at Home” ใช้ AI ช่วย ปชช.ประเมินโรคเบื้องต้นด้วยตนเอง ก่อนพบแพทย์ออนไลน์พร้อมส่งยาถึงบ้านตามสิทธิบัตรทอง ตอบโจทย์ลดแออัด รพ. หนุนระบบสาธารณสุขภาพรวมดีขึ้น 

 

วันนี้ (23 ก.ค.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากที่รัฐบาลได้วางแนวนโยบายให้ทุกหน่วยงานนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการต่างๆ ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขก็ได้มีบริการผ่านแพลตฟอร์มใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

 

ล่าสุด หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ได้ร่วมกันพัฒนา แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เรียกว่า “Doctor at Home” ซึ่งมีทั้งเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันไลน์ ให้ประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ การตรวจโรคเบื้องต้น การสอบถามอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ด้วยการใช้สมาร์ทโฟน ทำให้ทราบว่าอาการแบบไหนต้องไปโรงพยาบาล หรืออาการเพียงใดที่สามารถดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญช่วยลดการเดินทางไปพบแพทย์ และลดปัญหาความแออัดในโรงพยาบาลได้

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ประชาชนสามารถสมัครใช้บริการผ่านการเพิ่มเพื่อนกับไลน์ @Doctorathome โดยตรง หรือสามารถเพิ่มเพื่อนผ่าน Line Official ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) @nhso จากนั้นกดเมนู “Doctor at Home หมอประจำบ้านอัจฉริยะ” จากนั้นก็สามารถใช้บริการเพื่อประเมินโรคเบื้องต้นได้ทันที

 

นอกจากนี้ Doctor at Home จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่เข้ามาช่วยบุคลากรสาธารณสุข เช่น กลุ่ม อสม. ในการดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่อาจไม่มีแพทย์ประจำ ก็สามารถใช้แพลตฟอร์ม Doctor at Home เพื่อตรวจสอบประเมินการเจ็บป่วยเพื่อตัดสินใจดำเนินการรักษาที่ถูกต้อง และยังเป็นการลดภาระของแพทย์ที่ต้องออกตรวจในพื้นที่ห่างไกลด้วย

 

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เมื่อประเมินอาการป่วยเบื้องต้นในกรณีเป็นการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่รุนแรง กรณีที่ต้องปรึกษาแพทย์ประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทองยังสามารถใช้บริการพบแพทย์ออนไลน์หรือ telemedicine พร้อมจัดส่งยาถึงบ้านได้ ซึ่งขณะนี้บริการดังกล่าวได้ขยายบริการจากเดิมที่มีเฉพาะในกรุงเทพฯ ให้ครอบคลุมปริมณฑลอีก 5 จังหวัด ประกอบด้วย นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม

 

โดยปัจจุบันมีแอปพลิเคชันสุขภาพ 4 แห่งที่เข้าร่วมให้บริการนี้ โดยเชื่อมต่อกับระบบของ สปสช. โดยผู้มีสิทธิบัตรทองทั้งที่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑลสามารถใช้บริการพบแพทย์ออนไลน์และส่งยาถึงบ้านผ่านทั้ง 4 แอปพลิเคชัน ประกอบด้วย

1.) แอปพลิเคชันซาลูเบอร์ เอ็ม ดี โดยสุขสบายคลินิกเวชกรรม สอบถามเพิ่มเติม ที่ไลน์ไอดี @Sooksabaiclinic

2.) แอปพลิเคชันคลินิก โดยคลิกนิกเฮลท์คลินิกเวชกรรม สอบถามเพิ่มเติม ไลน์ไอดี @clicknic

3.)แอปพลิเคชันหมอดี โดยชีวีบริรักษ์ คลินิกเวชกรรม สอบถามเพิ่มเติม ไลน์ไอดี @mordeeapp และ

4..โททอลเล่เทเลเมด โดยเดอะโททอลเล่คลินิก สอบถามเพิ่มเติม ไลน์ไอดี @totale

 

“การที่ประชาชนสามารถคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นด้วยตัวเองได้ ซึ่งจะช่วยให้ระบบสุขภาพโดยรวมดีขึ้น ด้วยการลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดการรอคอยที่จะพบแพทย์ รวมถึงทำให้ประสิทธิภาพในการดูแลประชาชนจากบุคลากรแพทย์ดีขึ้น” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

ข้อมูลล่าสุด : 17 ต.ค. 2566 Mgronline