รัฐ-เอกชน พัฒนาแพลตฟอร์ม “Doctor at Home” หนุนระบบสาธารณสุขดีขึ้น

ใช้ AI ช่วยประชาชนประเมินโรคเบื้องต้นด้วยตนเอง ก่อนพบแพทย์พร้อมส่งยาถึงบ้านตามสิทธิบัตรทอง ตอบโจทย์ลดแออัดในโรงพยาบาล

 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากที่รัฐบาลได้วางแนวนโยบายให้ทุกหน่วยงานนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการต่างๆ ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขก็ได้มีบริการผ่านแพลตฟอร์มใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 

 

ล่าสุด หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ได้ร่วมกันพัฒนา แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เรียกว่า ‘Doctor at Home’


ซึ่งมีทั้งเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันไลน์ ให้ประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ การตรวจโรคเบื้องต้น การสอบถามอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ด้วยการใช้สมาร์ทโฟน ทำให้ทราบว่าอาการแบบไหนต้องไปโรงพยาบาล หรืออาการเพียงใดที่สามารถดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญช่วยลดการเดินทางไปพบแพทย์ และลดปัญหาความแออัดในโรงพยาบาลได้


น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ประชาชนสามารถสมัครใช้บริการผ่านการเพิ่มเพื่อนกับไลน์ @Doctorathome โดยตรง หรือสามารถเพิ่มเพื่อนผ่าน Line Official ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) @nhso จากนั้นกดเมนู “Doctor at Home หมอประจำบ้านอัจฉริยะ” จากนั้นก็สามารถใช้บริการเพื่อประเมินโรคเบื้องต้นได้ทันที

นอกจากนี้ Doctor at Home จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่เข้ามาช่วยบุคลากรสาธารณสุข เช่น กลุ่ม อสม. ในการดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่อาจไม่มีแพทย์ประจำ ก็สามารถใช้แพลตฟอร์ม Doctor at Home เพื่อตรวจสอบประเมินการเจ็บป่วยเพื่อตัดสินใจดำเนินการรักษาที่ถูกต้อง และยังเป็นการลดภาระของแพทย์ที่ต้องออกตรวจในพื้นที่ห่างไกลด้วย

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อประเมินอาการป่วยเบื้องต้นในกรณีเป็นการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่รุนแรง กรณีที่ต้องปรึกษาแพทย์ประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทองยังสามารถใช้บริการพบแพทย์ออนไลน์หรือ telemedicine พร้อมจัดส่งยาถึงบ้านได้  ซึ่งขณะนี้บริการดังกล่าวได้ขยายบริการจากเดิมที่มีเฉพาะในกรุงเทพฯ ให้ครอบคลุมปริมณฑลอีก 5 จังหวัด ประกอบด้วย นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม

 

โดยปัจจุบันมีแอปพลิเคชันสุขภาพ 4 แห่งที่เข้าร่วมให้บริการนี้ โดยเชื่อมต่อกับระบบของ สปสช. โดยผู้มีสิทธิบัตรทองทั้งที่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑลสามารถใช้บริการพบแพทย์ออนไลน์และส่งยาถึงบ้านผ่านทั้ง 4 แอปพลิเคชัน ประกอบด้วย 
 

  1. แอปพลิเคชันซาลูเบอร์ เอ็ม ดี โดยสุขสบายคลินิกเวชกรรม สอบถามเพิ่มเติม ที่ไลน์ไอดี @Sooksabaiclinic 
  2. แอปพลิเคชันคลิกนิก โดยคลิกนิกเฮลท์คลินิกเวชกรรม สอบถามเพิ่มเติม ไลน์ไอดี @clicknic 
  3. แอปพลิเคชันหมอดี โดยชีวีบริรักษ์ คลินิกเวชกรรม สอบถามเพิ่มเติม ไลน์ไอดี @mordeeapp 
  4. โททอลเล่เทเลเมด โดยเดอะโททอลเล่คลินิก สอบถามเพิ่มเติม ไลน์ไอดี @totale

ข้อมูลล่าสุด : 16 ต.ค. 2566 PPTVHD36