Doctor at Home ใช้ AI ซักประวัติสอบถามอาการ ดูแลสุขภาพผ่าน LINE

ภาคเอกชนจับมืออดีตอาจารย์แพทย์ รพ.รามาธิบดี แปรรูปตำราตรวจโรคเบื้องต้นจากเล่มหนังสือสู่ระบบออนไลน์โดยให้บริการผ่านไลน์ @DoctoratHome ซึ่งสามารถสอบถามอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นด้วยการโต้ตอบกับ AI พร้อมให้บริการคำแนะนำดูแลตัวเอง และกรณีรุนแรงยังมีระบบแจ้งเตือนให้พบแพทย์

 

นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์แพทย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึง “ตำราการตรวจโรคด้วยตัวเอง” เมื่อปี พ.ศ. 2519 ซึ่งเขียนขณะเป็นแพทย์ประจำที่ จ.พระนครศรีอยุธยา  เนื่องจากเล็งเห็นปัญหาในการเข้าถึงความรู้ด้านการแพทย์ รวมถึงประชาชนในชุมชนเองก็ยังไม่มีความรู้ด้านสุขภาพเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนและบุคลากรการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้สำหรับการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น

 

แพลตฟอร์มออนไลน์ Doctor at Home นำความรู้จากตำราตรวจโรคด้วยตัวเองมาจัดเรียงให้เป็นระบบเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ด้านสุขภาพผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไลน์ซึ่งจะช่วยให้การถึงข้อมูลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น โดย นายทวี โฆษิตจิรนันท์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Doctor at Home เสริมว่านี่จะเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เกิดการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานกับประชาชนทั่วประเทศ ทั้งนี้ หากพบว่าโรคหรืออาการที่ผู้รับบริการมีอยู่ในระดับรุนแรงจะมีคำแนะนำให้ไปพบแพทย์

ข้อมูลล่าสุด : 16 ต.ค. 2566 Cimjournal