'หมอประจำบ้าน' เว็บไซต์อัจฉริยะ ใช้ AI ช่วยคัดกรองปัญหาสุขภาพ

รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์แพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เผยกำลังพัฒนาคู่มือการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและการส่งต่อผู้ป่วย' ให้เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เรียกว่า ‘Doctor at Home’ ใช้ AI คัดกรองปัญหาสุขภาพ หนุนดูแลตัวเองเมื่อเจ็บป่วย-ลดภาระรพ. 

 

หนึ่งในการลดปัญหาความแออัดในโรงพยาบาล คือการสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน ให้ได้รู้ถึงการดูแลตัวเองเบื้องต้นหากเจ็บป่วย รู้ว่าอาการแบบไหนต้องไปโรงพยาบาล และรู้ว่าอาการแค่ไหนที่สามารถดูแลตัวเองได้ ซึ่งองค์ความรู้ของประชาชนด้านสุขภาพ จะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะช่วยตอบโจทย์กับปัญหาความแออัดในโรงพยาบาล 

 

การส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพ ต้องพิจารณาถึงการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพที่ต้องง่าย และทำความเข้าใจในเนื้อหาได้ไม่ยาก ดังนั้น จึงต้องมีการรวบรวมข้อมูลตำราด้านสุขภาพ ให้เป็นชุดความรู้สุขภาพพื้นฐานสำหรับประชาชน หรือแม้แต่บุคลากรแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลได้ใช้ข้อมูลในการดูแลสุขภาพสำหรับคนในชุมชน 

 

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีตำราการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น โดยมีบุคลากรอาจารย์แพทย์คนสำคัญอย่าง รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์แพทย์ จากโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเขียนตำราที่ชื่อว่า 'คู่มือการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและการส่งต่อผู้ป่วย' ซึ่งตำราคู่มือเล่มนี้ กำลังถูกพัฒนาให้เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เรียกว่า ‘Doctor at Home’ ซึ่งมีทั้งเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันไลน์ ที่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ การตรวจโรคเบื้องต้น การสอบถามอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ด้วยการใช้สมาร์ทโฟน ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสุขภาพให้ไปถึงประชาชนมากขึ้น

ข้อมูลล่าสุด : 16 ต.ค. 2566 Voicetv