รู้จัก ‘แท็กซี่วีลแชร์’ มิติใหม่เพิ่มความสะดวกเพื่อชาววีลแชร์

รู้จัก ‘แท็กซี่วีลแชร์’ มิติใหม่เพิ่มความสะดวกเพื่อชาววีลแชร์

 

เป็นความจริงที่ว่าการเดินทางโดยวีลแชร์ด้วยขนส่งสาธารณะอาจไม่ได้เอื้อต่อผู้พิการหรือผู้สูงอายุหลายคน ‘โครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น’ จึงเกิดขึ้นเพื่อเข้ามาช่วยทลายกำแพงข้อจำกัดในการเดินทางของผู้ใช้วีลแชร์ ด้วยการให้บริการรถรับส่งที่ดัดแปลงโดยเฉพาะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้วีลแชร์

 

โครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นเป็นอีกหนึ่งบริการเพื่อสังคมของกรุงเทพมหานคร ควบคู่ไปกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน ภายใต้แนวคิด ‘เรียก รับ จัด จ่าย’ ได้แก่ เรียก คือการเรียกบริการผ่านแอปพลิเคชัน รับ คือการรับข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน จัด คือการจัดรถ จ่าย คือการจ่ายรถไปยังผู้ขอใช้บริการ

 

ในเบื้องต้นให้บริการแท็กซี่วีลแชร์ 10 คัน ซึ่งได้รับการดัดแปลงมาจากรถตู้ทั่วไป เสริมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถวีลแชร์และผู้ติดตาม เช่น ลิฟท์ไฮดรอลิคสำหรับขึ้นและลงพร้อมที่จับ รวมถึงหมุดยึดตัวรถพร้อมสายรัดความปลอดภัยและเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ นอกจากนี้ยังมีเบาะเสริมสำหรับผู้ติดตามด้วย ซึ่งเน้นที่ความปลอดภัยเป็นหลัก เพื่อให้ทุกคนใช้บริการได้อย่างอุ่นใจ

 

โดยแท็กซี่วีลแชร์ 1 คัน สามารถรองรับรถวีลแชร์ได้สูงสุด 3 คัน นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มจำนวนแท็กซี่วีลแชร์เป็น 30 คัน เพื่อขยายโอกาสในการรับบริการของผู้ใช้วีลแชร์มากยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มจุดให้บริการรถรับส่งเพื่อให้ครอบคลุมสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานครอีกด้วย

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการแท็กซี่วีลแชร์ล่วงหน้าได้ที่ 02-294-6524 หรือไลน์แอด Taxi Wheelchair ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง

 

เพิ่มความอุ่นใจเรื่องสุขภาพ ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง ได้ที่ Smart Doctor โปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้นอัจฉริยะ จาก Doctor at Home

ข้อมูลล่าสุด : 21 ก.ย. 2566