โรคติดเชื้อแบคทีเรียของผิวหนัง (bacterial infection of skin)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โรคติดเชื้อแบคทีเรียของผิวหนัง (bacterial infection of skin) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

โรคติดเชื้อแบคทีเรียของผิวหนัง (bacterial infection of skin) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง