แพทย์เตือน! ระวังป่วย 'ฮิวแมนเมตะนิวโมไวรัส' อาการคล้ายโควิด-19

แพทย์เตือน! ระวังป่วย 'ฮิวแมนเมตะนิวโมไวรัส' อาการคล้ายโควิด-19

 

ช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้อาจต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้น ล่าสุด (วันที่ 8 พ.ย. 2566) นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เตือนผ่านเฟซบุ๊ก ให้เฝ้าระวัง ‘เชื้อฮิวแมนเมตะนิวโมไวรัส’ Human Metapneumovirus (hMPV) แพร่ระบาด โดยมักระบาดในช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน

 

ฮิวแมนเมตะนิวโมไวรัสเป็นไวรัสที่แยกยากจากไวรัสชนิดอื่น ๆ เนื่องจากผู้ป่วยจะมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัว มีไข้ ไอ มีเสมหะ มีน้ำมูก เหนื่อย หายใจไม่สะดวก คล้ายกับอาการของโรคไข้หวัดใหญ่ โควิด-19 และไวรัส RSV
 

โดยโรคนี้มักพบบ่อยในกลุ่มเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ฮิวแมนเมตะนิวโมไวรัสมักจะเข้าไปในทางเดินหายใจส่วนล่างหลอดลมและปอด ในคนสูงอายุที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ ความดัน เบาหวาน หอบหืด โรคไต ซึ่งนับว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่หากติดเชื้อ อาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อย จนต้องให้ออกซิเจน หรือระบบหายใจล้มเหลวในบางราย
 

ปัจจุบันเราสามารถตรวจหาเชื้อฮิวแมนเมตะนิวโมไวรัสได้ง่าย ด้วยการแยงจมูกที่ให้ผลเร็ว แต่ยังไม่มียาต้านไวรัสโดยเฉพาะและไม่มีวัคซีนป้องกัน ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาตามอาการเท่านั้น
 

ประเมินความเสี่ยงก่อนสายเกินไป ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง ได้ที่ Smart Doctor โปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้นอัจฉริยะ จาก Doctor at Home

ข้อมูลล่าสุด : 13 พ.ย. 2566