ช่วยได้ 8 ชีวิตแค่คลิก "บริจาคอวัยวะออนไลน์"

ช่วยได้ 8 ชีวิตแค่คลิก "บริจาคอวัยวะออนไลน์"

ปัญหาขาดแคลนอวัยวะในประเทศไทยเป็นปัญหาที่มีมานาน มีคนรอคิวปลูกถ่ายมากมาย แต่ผู้มอบกลับมีไม่มากพอ โดยข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ระบุ มีผู้แสดงความจำนงที่จะบริจาคอวัยวะ 69,033 คน ผู้ได้รับการปลูกถ่าย 476 คน แต่มีผู้ที่ยังคงรออวัยวะสูงถึง 6,497 คน ซึ่งตามสถิติปี 2560 หากเทียบกับประเทศอังกฤษที่มีจำนวนประชากรใกล้เคียงกับประเทศไทย พบว่าประเทศอังกฤษมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะสูงกว่าประเทศไทยถึง 5 เท่า ในขณะที่ผู้รออวัยวะมีจำนวนใกล้เคียงกัน

 

“บริจาคอวัยวะแก่เพื่อนมนุษย์ คือ ที่สุดแห่งการให้” ธรรมะจากท่าน ว.วชิรเมธี ที่ถูกนำไปแสดงไว้บนเว็บไซต์รับบริจาค เพราะความเชื่อของคนไทย ทำให้ผู้คนจำนวนมากยังยึดติดกับความเชื่อที่ว่า ชาติหน้าเกิดมาอวัยวะจะไม่ครบ ซึ่ง ท่าน ว.วชิรเมธี ก็ได้เทศน์ให้ฟังว่า “ร่างกายเมื่อตายไปก็กลายเป็นสิ่งไร้สาระ ควรนำเอาสิ่งไร้สาระมาใช้ประโยชน์ ให้ถือว่าเกิดมาเป็นคนชาติหนึ่ง เราได้ทำบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ให้เพื่อนมนุษย์ของเรา”

 

อยู่ที่ไหนก็บริจาคอวัยวะได้ไม่ยุ่งยาก

ปัจจุบันการบริจาคอวัยวะร่างกายสามารถทำได้ง่าย ๆ 1 ผู้ให้ เพียงแค่ “คลิก” ก็สามารถต่อชีวิตได้สูงสุดถึง 8 ชีวิต ความรู้สึกที่เหมือนเกิดใหม่ คงไม่ไกลจากใจของผู้รอรับบริจาค

 

อวัยวะอะไรที่บริจาคได้บ้าง?

 1. ไต 2 ข้าง
 2. ปอด 2 ข้าง
 3. หัวใจ
 4. ตับ หรือตับอ่อน
 5. ลิ้นหัวใจ
 6. หลอดเลือด
 7. ผิวหนัง
 8. กระดูก
 9. เส้นเอ็น
 10. กระจกตา

 

คุณสมบัติของผู้บริจาคอวัยวะ

 1. อายุไม่เกิน 65 ปี
 2. เสียชีวิตจากภาวะสมองตาย
 3. ต้องไม่มีโรคติดเชื้อ และโรคมะเร็ง
 4. ต้องไม่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน, หัวใจ, โรคไต, ความดันโลหิตสูง, โรคตับ และไม่ติดสุรา
 5. อวัยวะที่จะบริจาคต้องทำงานได้ดี
 6. ต้องไม่มีเชื้อที่ถ่ายทอดทางการปลูกถ่ายอวัยวะ เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดบี, ไวรัสเอดส์

เมื่อได้แสดงความจำนงที่จะบริจาคอวัยวะแล้ว ควรบอกครอบครัวให้รับทราบ ว่าได้ทำการบริจาคอวัยวะกับสภากาชาดไทย

 

วิธีบริจาคอวัยวะ

 • บริจาคผ่านแอปพลิเคชัน ชื่อ บริจาคอวัยวะ ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ ios 
 • บริจาคผ่านเว็บไซต์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย คลิก https://www.organdonate.in.th 
 • บริจาคผ่านไปรษณีย์ ด้วยการดาวน์โหลดใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและส่งไปยัง ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ชั้น 5 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
   

ข้อมูลที่จำเป็นในการแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ

 • ข้อมูลส่วนตัวผู้บริจาค
 • ที่อยู่ปัจจุบัน (สำหรับจัดส่งบัตรประจำตัวผู้บริจาค)
 • อวัยวะที่แสดงความจำนงบริจาคเมื่อถึงแก่กรรม
 • ข้อมูลญาติที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
 • เลือกความต้องการในการจัดส่งบัตรประจำตัวผู้บริจาค
 • ชื่อของผู้แนะนำให้มาบริจาคอวัยวะ
   

เมื่อบันทึกข้อมูลลงทะเบียนแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดให้ตรวจสอบก่อนกด  “ยืนยันการลงทะเบียน” เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

 

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย จะทำการตรวจสอบข้อมูลและแจ้งผลทางอีเมลและ SMS ภายใน 15 วันทำการ และรอรับบัตรประจำตัวผู้บริจาคอวัยวะ ทั้งนี้ หากต้องการยกเลิกความจำนงบริจาคอวัยวะ สามารถติดต่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โทร. 1666

 

สรุป
 

ปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ยังต้องทรมานจากอวัยวะที่ล้มเหลว ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ในยุคที่วิวัฒนาการทางการแพทย์มีความพร้อมที่จะต่อชีวิตทุกคนได้ แต่ยังขาดปัจจัยสำคัญที่จะต่อลมหายใจให้คนเหล่านี้ มามอบชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะกับสภากาชาดไทย เข้าเว็บไซต์ พร้อมลงทะเบียน แค่ คลิก “บริจาคอวัยวะออนไลน์” สักนิด ก็ต่อชีวิตได้อีก 8 ชีวิต เพราะความดีที่ไม่สิ้นสุด คือการอุทิศอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ

 

เช็กก่อน รู้ทันโรคก่อน ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเองกับ "Smart Doctor" โปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้นอัจฉริยะ จาก Doctor at Home

ข้อมูลล่าสุด : 27 ก.ค. 2566