โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke/Cerebrovascular accident/CVA) สมองขาดเลือดชั่วขณะ (TIA) อัมพาตครึ่งซีก (Hemiplegia)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke/Cerebrovascular accident/CVA) สมองขาดเลือดชั่วขณะ (TIA) อัมพาตครึ่งซีก (Hemiplegia) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke/Cerebrovascular accident/CVA) สมองขาดเลือดชั่วขณะ (TIA) อัมพาตครึ่งซีก (Hemiplegia) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง