ภาวะสิ่งหลุดอุดตันหลอดเลือดแดงปอด (Pulmonary embolism/PE)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาวะสิ่งหลุดอุดตันหลอดเลือดแดงปอด (Pulmonary embolism/PE) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ภาวะสิ่งหลุดอุดตันหลอดเลือดแดงปอด (Pulmonary embolism/PE) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง