ท้องเดิน/อุจจาระร่วง (Diarrhea/Gastroenteritis)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ท้องเดิน/อุจจาระร่วง (Diarrhea/Gastroenteritis) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ท้องเดิน/อุจจาระร่วง (Diarrhea/Gastroenteritis) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง