กลากน้ำนม (Pityriasis alba) - โรคด่างขาว (Vitiligo)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

กลากน้ำนม (Pityriasis alba) - โรคด่างขาว (Vitiligo) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

กลากน้ำนม (Pityriasis alba) - โรคด่างขาว (Vitiligo) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง