โรคเชื้อราแคนดิดา (Candidiasis/Moniliasis)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

โรคเชื้อราแคนดิดา (Candidiasis/Moniliasis) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

โรคเชื้อราแคนดิดา (Candidiasis/Moniliasis) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง