โซริอาซิส/โรคสะเก็ดเงิน/โรคเกล็ดเงิน (Psoriasis)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โซริอาซิส/โรคสะเก็ดเงิน/โรคเกล็ดเงิน (Psoriasis) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

โซริอาซิส/โรคสะเก็ดเงิน/โรคเกล็ดเงิน (Psoriasis) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง