ปากนกกระจอก/มุมปากอักเสบ (Angular stomatitis/Angular Cheilitis)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปากนกกระจอก/มุมปากอักเสบ (Angular stomatitis/Angular Cheilitis) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ปากนกกระจอก/มุมปากอักเสบ (Angular stomatitis/Angular Cheilitis) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง