หลอดเลือดแดงขาตีบ (Peripheral artery disease/PAD)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หลอดเลือดแดงขาตีบ (Peripheral artery disease/PAD) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

หลอดเลือดแดงขาตีบ (Peripheral artery disease/PAD) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง