เนื้องอกรังไข่ (Ovarian tumor) ถุงน้ำรังไข่ (Ovarian cyst)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

เนื้องอกรังไข่ (Ovarian tumor) ถุงน้ำรังไข่ (Ovarian cyst) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

เนื้องอกรังไข่ (Ovarian tumor) ถุงน้ำรังไข่ (Ovarian cyst) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง