เยื่อบุมดลูกต่างที่/เอ็นโดเมทริโอซิส (Endometriosis)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เยื่อบุมดลูกต่างที่/เอ็นโดเมทริโอซิส (Endometriosis) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

เยื่อบุมดลูกต่างที่/เอ็นโดเมทริโอซิส (Endometriosis) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง