หลอดเลือดแดงหลักของจอตาอุดตัน (Central retinal artery occlusion, CRAO)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หลอดเลือดแดงหลักของจอตาอุดตัน (Central retinal artery occlusion, CRAO) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

หลอดเลือดแดงหลักของจอตาอุดตัน (Central retinal artery occlusion, CRAO) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง