กินสารพิษหรือยาพิษ (Ingestion of poisons)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

กินสารพิษหรือยาพิษ (Ingestion of poisons) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

กินสารพิษหรือยาพิษ (Ingestion of poisons) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง