พิษคางคก (Toad poisoning/Bufotoxins poisoning)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

พิษคางคก (Toad poisoning/Bufotoxins poisoning) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

พิษคางคก (Toad poisoning/Bufotoxins poisoning) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง