โรคลมชัก (Seizures/Epilepsy)/ลมบ้าหมู (Grand mal)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โรคลมชัก (Seizures/Epilepsy)/ลมบ้าหมู (Grand mal) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

โรคลมชัก (Seizures/Epilepsy)/ลมบ้าหมู (Grand mal) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง