ไข้ปวดข้อยุงลาย/ไข้ชิคุนกุนยา (Chikungunya fever)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ไข้ปวดข้อยุงลาย/ไข้ชิคุนกุนยา (Chikungunya fever) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ไข้ปวดข้อยุงลาย/ไข้ชิคุนกุนยา (Chikungunya fever) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง