เป็นลม (Syncope/Fainting)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นลม (Syncope/Fainting) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

เป็นลม (Syncope/Fainting) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง