ความดันตกในท่ายืน (Postural hypotension)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

ความดันตกในท่ายืน (Postural hypotension) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ความดันตกในท่ายืน (Postural hypotension) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง