ชัก (Seizure) /มือเท้าเกร็ง (Tetany) /ตะคริว /แขนขาหรือกล้ามเนื้อเคลื่อนไหวผิดปกติ /เดินลำบาก | Doctor At Home : ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเองกับโปรแกรม"หมอประจำบ้าน"อัจฉริยะ

ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง กับโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home พร้อมข้อมูลโรค สาเหตุ อาการ และวิธีรักษา