หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน (Acute bronchitis)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน (Acute bronchitis) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน (Acute bronchitis) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง