ปัสสาวะลำบาก/ปัสสาวะไม่ออกหรือออกน้อย/ปัสสาวะขัด (Dysuria)/ปัสสาวะบ่อย (Polyuria) | Doctor At Home : ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเองกับโปรแกรม"หมอประจำบ้าน"อัจฉริยะ

ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง กับโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home พร้อมข้อมูลโรค สาเหตุ อาการ และวิธีรักษา