โรคลมร้อน (Heat stroke)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

โรคลมร้อน (Heat stroke) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

โรคลมร้อน (Heat stroke) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง