ซิฟิลิส (syphilis)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

ซิฟิลิส (syphilis) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ซิฟิลิส (syphilis) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง