กลาก (Ring worm/Tinea)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

กลาก (Ring worm/Tinea) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

กลาก (Ring worm/Tinea) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง