งูสวัด (Herpes zoster/Shingles)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

งูสวัด (Herpes zoster/Shingles) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

งูสวัด (Herpes zoster/Shingles) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง