ผมร่วงจากเชื้อรา (โรคกลากที่ศีรษะ/เชื้อราที่ศีรษะ)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผมร่วงจากเชื้อรา (โรคกลากที่ศีรษะ/เชื้อราที่ศีรษะ) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ผมร่วงจากเชื้อรา (โรคกลากที่ศีรษะ/เชื้อราที่ศีรษะ) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง