โรคผมร่วงหย่อมไม่ทราบสาเหตุ
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โรคผมร่วงหย่อมไม่ทราบสาเหตุ ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

โรคผมร่วงหย่อมไม่ทราบสาเหตุ อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง