ผมร่วงกรรมพันธุ์
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผมร่วงกรรมพันธุ์ ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ผมร่วงกรรมพันธุ์ อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง