หน่วยไตอักเสบเฉียบพลัน (Acute glomerulonephritis/AGN)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยไตอักเสบเฉียบพลัน (Acute glomerulonephritis/AGN) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

หน่วยไตอักเสบเฉียบพลัน (Acute glomerulonephritis/AGN) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง