อัมพาตเบลล์/เบลล์พัลซี (Bell’s palsy/Idiopathic facial paralysis)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

อัมพาตเบลล์/เบลล์พัลซี (Bell’s palsy/Idiopathic facial paralysis) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

อัมพาตเบลล์/เบลล์พัลซี (Bell’s palsy/Idiopathic facial paralysis) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง