ชักในทารกแรกเกิด (Convulsion in newborn)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

ชักในทารกแรกเกิด (Convulsion in newborn) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ชักในทารกแรกเกิด (Convulsion in newborn) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง