ปวดฟัน ฟันผุ (Dental caries/Tooth decay)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปวดฟัน ฟันผุ (Dental caries/Tooth decay) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ปวดฟัน ฟันผุ (Dental caries/Tooth decay) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง