โรคเชื้อราในช่องปาก มุมปากเปื่อยจากเชื้อรา (Oral candidiasis/thrush/moniliasis)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

โรคเชื้อราในช่องปาก มุมปากเปื่อยจากเชื้อรา (Oral candidiasis/thrush/moniliasis) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

โรคเชื้อราในช่องปาก มุมปากเปื่อยจากเชื้อรา (Oral candidiasis/thrush/moniliasis) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง