ภาวะพร่องแล็กเทส (Lactase deficiency)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

ภาวะพร่องแล็กเทส (Lactase deficiency) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ภาวะพร่องแล็กเทส (Lactase deficiency) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง