ภาวะมีหนองในโพรงเยื่อหุ้มปอด (Empyema), ภาวะมีน้ำในโพรงเยื่อหุ้มปอด (Pleural effusion)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

ภาวะมีหนองในโพรงเยื่อหุ้มปอด (Empyema), ภาวะมีน้ำในโพรงเยื่อหุ้มปอด (Pleural effusion) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ภาวะมีหนองในโพรงเยื่อหุ้มปอด (Empyema), ภาวะมีน้ำในโพรงเยื่อหุ้มปอด (Pleural effusion) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง