ภาวะมีหนองในโพรงเยื่อหุ้มปอด (Empyema), ภาวะมีน้ำในโพรงเยื่อหุ้มปอด (Pleural effusion)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาวะมีหนองในโพรงเยื่อหุ้มปอด (Empyema), ภาวะมีน้ำในโพรงเยื่อหุ้มปอด (Pleural effusion) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ภาวะมีหนองในโพรงเยื่อหุ้มปอด (Empyema), ภาวะมีน้ำในโพรงเยื่อหุ้มปอด (Pleural effusion) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง