เยื่อแก้วหูทะลุ (Ruptured eardrum)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เยื่อแก้วหูทะลุ (Ruptured eardrum) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

เยื่อแก้วหูทะลุ (Ruptured eardrum) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง